Skift betalingskort

Denne vejledning viser, hvordan du skifter dit betalingskort i Conventus.

Det kan du få brug for, hvis dit nuværende betalingskort er udløbet, og du skal afmelde det gamle, før du kan tilmelde det nye.

 1. Log på Medlemslogin fra foreningens hjemmeside.
   skift 1jpg
   
 2. Vælg menupunktet "Økonomi".
   skift 2jpg
   
 3. Vælg menupunktet "Kortoplysninger" i menuen til venstre.
   skift 3jpg
   
 4. Tryk på knappen "Skift kort".
     skift 4jpg
   
 5. Indtast nu kortoplysninger på det kort, du vil tilmelde.
   skift 5jpg
 6. Når knappen Opret abonnement er grøn, skal du trykke på den og tilmelde dit kort.
         skift 6jpg
 7. Du finder en kvittering her: Betalingskort > Betalinger >
 skift 7jpg
 • Eks: Transaktion 1531 : Her er det gamle kort afmeldt (rødt minus) 
  skift 8jpg
 • Transaktion 1532: (grønt plus) Her er det nye kort tilmeldt.  

skift 9jpgFejlet betaling

Denne vejledning viser, hvordan du gennem Medlemslogin selv kan forsøge at betale en fejlet betaling til abonnement.

Fejlen kan opstå, hvis dit betalingskort er udløbet, og dette kort ikke er blevet afmeldt og et nyt tilmeldt i Conventus.

NB: Kan kun forsøges de første 14 dage efter, at fakturaen er dannet og forsøgt betalt første gang af systemet.

 1. Log på Medlemslogin.
   fejl 1jpg
 2. Vælg menupunktet "Økonomi" øverst i venstre side.
  fejl 2jpg
   
 3. Vælg menupunktet Betalingskort > Betalinger i menuen til venstre.
  fejl 3jpg
 4. Vælg fanebladet "Afbrudte".

fejl 4jpg 

 • Tryk på "Forsøg igen" ud for abonnementet.
Hvis det ikke lykkes, kan det skyldes, at du ikke har tilmeldt dit kort - se nedenfor.
Dette kan kun forsøges de første 14 dage, efter at fakturaen er dannet og forsøgt betalt første gang af systemet. 
fejl 5jpg
 
 • Hvis du ikke har tilmeldt noget kort - gør flg:
Gå til Økonomi > Betalingskort > Kortoplysninger
fejl 6jpg
 
 • Tryk Tilmeld for at tilmelde betalingskort. VIGTIGT: Gå herefter tilbage til pkt 3 i vejledningen og foretag betaling.

Afmeld abonnement og afmeld kort

 1. Log på Medlemslogin
   afmeld 1jpg
   
 2. Tryk på fanebladet Økonomi.
   afmeld 2jpg
   
 3. Tryk på Kortoplysninger
   afmeld 3jpg
 4. Tryk på Afmeld kort og abonnement.
   afmeld 4jpg
 5. Tryk derefter på knappen Afmeld kort og opsig abonnement. 
   afmeld 5jpg
 6. Bekræft nu, at du vil OPSIGE abonnement OG afmelde kortet.
   afmeld 7jpg
   
Administrator kan nu i Adressebog se, at kortet er afmeldt.
Medlemmet kan se det i Medlemslogin > Økonomi > Kortoplysninger.