Formålet med alle hold er, at du oplever at blive motiveret, blive dygtigere og kommer i bedre form.


Hold 1

Holdet er for begyndere og let øvede, som dyrker sport ind imellem. På hold 1 køres der på blå spor. Formålet med træningen er at blive motiveret til MTB sporten, blive sikker på cyklen og komme i bedre grundform.  Der trænes på opbygning af grundlæggende tekniske færdigheder, lette tekniske udfordringer på sporet og sikker kørsel. Der er fokus på tålmodighed og opmærksomhed på den enkeltes oplevelse på træningsdagen.  Der cykles i jævnt tempo. Vi skal have det sjovt og der er tid til at stoppe op og få alle med.

 

Hold 2

Holdet er for mellem øvede, som jævnligt dyrker sport. På hold 2 køres der på blå og lidt røde spor. Formålet er at fastholde motivationen til MTB sporten, træne teknik, motorik og fysisk form.  Der er fokus på at bruge terrænet til at udfordre de mere øvede, samtidig med at de mindre øvede kan springe de sværeste passager over. Der kan indgå ekstra runder eller en ekstra bakke for dem der har energi og en puster til dem der har brug for det.  Der cykles det meste af tiden i medium tempo og på mellem teknik niveau. Der holdes jævnligt pauser og samler op.

 

Hold 3

Holdet er for mellem øvede og øvede, som ofte dyrker sport. På hold 3 køres der blå og røde spor.  Formålet er at øge fokus på teknisk træning, fart under hjulene og lidt sved på panden. Træningsintensiteten tilpasses, så der er en naturlig overgang fra hold 2 niveau.  Træningen er for de mere øvede med en vis rutine og erfaring på MTB. Ambitionen er udfordre sig selv både teknisk og fysisk og samtidig have det sjovt. Der vil typisk indgå differentieret træning hvor de hurtigste kører ekstra loops.  Der kan forventes lidt højere intensitet, som er afpasset med deltagernes niveau. Der indgår kortere pauser og der samles op undervejs.  

I perioden december til og med februar er der ikke organiserede træninger. Men der vil fortsat være fælleskørsel hver mandag, onsdag og lørdag. Se mere under kalender.