Ordinær Generalforsamling 2021 i Skanderborg Mountainbike

Onsdag 10. februar kl 19-21.

Lokation: Online - info og link via formand@skanderborgmtb.dk


Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Aflæggelse af det reviderede regnskab

4) Fremtidig virksomhed

5) Indkomne forslag

6) Budget og kontingentfastsættelse

7) Valg af:

a) Formand

b) Sekretær

c) Bestyrelsesmedlemer

d) Suppleant(er)

8) Evt.


På valg er:

Formand Barbara Daugaard (modtager ikke genvalg)

Sekretær Jens Vestergaard (modtager genvalg)

Menigt bestyrelsesmedlem Brian Stubberup (modtager ikke genvalg)

Menigt bestyrelsesmedlem Henrik Daugaard (modtager genvalg)

Menigt bestyrelsesmedlem Michael Vognstoft Hjortbak (modtager genvalg)

Suppleant Nanna Richter (modtager genvalg).


Næstformand Ronni Tønder og kasserer Bjarne Krog er ikke på valg.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 20 dage før generalforsamlingens afholdelse.

I øvrig henvises til vedtægter for HI Skanderborg.

formand@skanderborgmtb.dk


Der kan forekomme ændringer til denne begivenhed.