Skanderborg Mountainbike Generalforsamling 2020

Skanderborg Mountainbike Generalforsamling 2020

Onsdag 19. febuar kl. 19-21

OBS: ny adresse:

1.S.05. på Skanderborg Fælled

Dagsorden:

1) Valg af dirigent​
2) Formandens beretning​
3) Aflæggelse af det reviderede regnskab​
4) Fremtidig virksomhed​
5) Indkomne forslag​
6) Budget og kontingentfastsættelse​
7) Valg af:​
a) Næstformand​
b) Kasserer
c) Bestyrelsesmedlem​er
d) Suppleant
8) Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 20 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Send dem til: formand@skanderborgmtb.dk

I øvrig henvises til vedtægter for HI Skanderborg.


Med venlig hilsen
Skanderborg MTB

Barbara Daugaard
Formand