Ordinær General Forsamling d. 20 februar

HI Skanderborg Mountainbike indkalder til Ordinær General Forsamling

20. februar kl. 19-21 på Fælled, Skanderborg

Foreløbig Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fremtidig virksomhed
 5. Indkomne forslag
 6. Budget og kontingentfastsættelse
 7. Valg af:
                  Formand
                  Sekretær
                  Menigt bestyrelsesmedlem
                  Suppleant
 8. Evt.

På valg er formand Barbara Daugaard (modtager genvalg), sekretær Karsten Sørensen (modtager ikke genvalg), menigt bestyrelsesmedlem og suppleanter. På valg er Jens Vestergaard, Brian Stubberup og Per Laursen (suppleanter).

Næstformand Henrik Daugaard og kasserer Bjarne Krog er ikke på valg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 20 dage før generalforsamlingens afholdelse.

I øvrig henvises til vedtægter for HI Skanderborg.

På bestyrelsens vegne

Barbara Daugaard

Formand@skanderborgmtb.dk